Author name: admin

Jakie dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać PKK?

Blog Jakie dokumenty mam złożyć w Wydziale Komunikacji, żeby uzyskać PKK? Należy dostarczyć następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną;  wniosek o wydanie prawa jazdy; aktualne zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm (takie jak do dowodu osobistego); orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza z uprawnieniami do badania kierowców na kategorię B; wypisaną na miejscu …

Jakie dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać PKK? Read More »

Jakie są wymagania aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy?

Blog Jakie są wymagania aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy? Minimalny wiek to 18 lat. Można rozpocząć szkolenie na trzy miesiące przed ukończeniem pełnoletności, a do egzaminu podejść na miesiąc przed jego osiągnięciem. Wyjątkiem jest uczęszczanie do szkoły, której program obejmuje kształcenie przyszłych kierowców – wtedy możliwe jest rozpoczęcie kursu na 12 miesięcy wcześniej. …

Jakie są wymagania aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy? Read More »

Kiedy mogę przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B?

Blog Kiedy mogę przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B? W pierwszej kolejności należy ukończyć kurs na prawo jazdy w ośrodku szkolenia kierowców, uzyskać pozytywny wynik badania lekarskiego i zdać egzamin teoretyczny w WORD- zie. Następnie można przystąpić do egzaminu praktycznego w WORD-zie, w czasie którego wykażesz się umiejętnościami na placu manewrowym, a …

Kiedy mogę przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B? Read More »

Jak mogę zapisać się na egzamin z prawa jazdy?

Blog Jak mogę zapisać się na egzamin z prawa jazdy? Są trzy proste sposoby  do wyboru: elektronicznie za pośrednictwem witryny www.info-car.pl; osobiście w placówce WORD-u; upoważniając inną osobę, która wykona wszelkie formalności.

Jak sprawdzić, czy mogę już odebrać prawo jazdy?

Blog Jak sprawdzić, czy mogę już odebrać prawo jazdy? Wystarczy, że odwiedzisz witrynę www.info-car.pl, gdzie na swoim PKK sprawdzisz aktualny status, czyli dowiesz się, czy prawko zostało już wyrobione.