Blog

Jakie dokumenty mam złożyć w Wydziale Komunikacji, żeby uzyskać PKK?

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną;
  •  wniosek o wydanie prawa jazdy;
  • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm (takie jak do dowodu osobistego);
  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza z uprawnieniami do badania kierowców na kategorię B;
  • wypisaną na miejscu zgodę rodzica (jeśli nie ukończyłeś 18. roku życia);
  • kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce dłuższy niż 185 dni (dotyczy cudzoziemców).