Blog

Jakie są wymagania aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy?

Minimalny wiek to 18 lat. Można rozpocząć szkolenie na trzy miesiące przed ukończeniem pełnoletności, a do egzaminu podejść na miesiąc przed jego osiągnięciem. Wyjątkiem jest uczęszczanie do szkoły, której program obejmuje kształcenie przyszłych kierowców – wtedy możliwe jest rozpoczęcie kursu na 12 miesięcy wcześniej.

Należy zdobyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (obecnie jego koszt to 200 zł).

Niezbędne jest również ukończenie szkolenia, które obejmuje minimum 30 godzin po 45 minut (teoria) oraz 30 godzin po 60 minut (praktyka) oraz zakończonego egzaminem wewnętrznym.

Trzeba uzyskać pozytywny wynik egzaminu państwowego (zarówno teoria jak i praktyka).

Konieczne jest wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). To nic nie kosztuje i pozwala monitorować aktualny status kursanta.