Blog

Kiedy mogę przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B?

W pierwszej kolejności należy ukończyć kurs na prawo jazdy w ośrodku szkolenia kierowców, uzyskać pozytywny wynik badania lekarskiego i zdać egzamin teoretyczny w WORD- zie.

Następnie można przystąpić do egzaminu praktycznego w WORD-zie, w czasie którego wykażesz się umiejętnościami na placu manewrowym, a potem na drogach publicznych.